Etap wstępny

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Umożliwiając korzystanie z oferty szkoleniowej, zajęcia realizowane są w wielu miastach Polski między innymi w: Krakowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie czy Wrocławiu.

Konstrukcja szkolenia:
- elementy psychologii ogólnej
- elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
- teoria socjoterapii
- diagnoza socjo – i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
- kontakt terapeutyczny
- komunikacja interpersonalna
- fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
- elementy terapii indywidualnej i grupowej
- elementy profilaktyki uzależnień
- rysunek w pracy terapeutycznej
- teoria i zastosowanie psychodramy
- elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji
Razem 170 godzin zajęć

Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki na etapie zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Warunkiem zaliczenia Szkolenia jest:
- pozytywny wynik zaliczenia pracy pisemnej,
- zaliczenie zajęć składających się na szkolenie,
- uregulowane sprawy formalne.