Studium Socjoterapii

Dwuletnie Studium poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych.

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest dwuetapowym szkoleniem. Ideą szkolenia jest przygotowanie:
- psychologów,
- pedagogów,
- wychowawców,
- nauczycieli,
- socjoterapeutów,
- pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej,
- pracowników socjalnych,
- wszystkich osób pracu­jących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
do pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych, a także terapeutycznych innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów.

Etap wstępny
Etap wstępny szkolenia realizowany jest przez Gdański Ośrodek Psychodynamiczny. Z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym. 

Formularz zgłoszeniowy na etap wstępny

Etap zaawansowany
Etap zaawansowany realizowany jest przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, dającego podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. 

Formularz zgłoszeniowy na etap zaawansowany 


Więcej informacji: