Seminaria

Celem cyklu spotkań o charakterze seminaryjnym jest integracja środowiska absolwentów oraz osób identyfikujących się z psychodynamicznym podejściem w pracy z pacjentem, propagowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Program  zakłada dyskusje wokół tekstów źródłowych oraz wymianę doświadczeń zawodowych.

Spotkania mogą sprzyjać zarówno ugruntowaniu identyfikacji z metodą, w której osadzone są szkolenia proponowane przez KCP, jak również rozwojowi nowych inicjatyw, propagujących metodę w środowiskach, z którymi jesteśmy związani zawodowo bądź osobiście.

Spotkania odbywają się w grupie dla absolwentów Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej lub w grupie dla absolwentów Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, którzy na tym etapie zakończyli szkolenie.