Psychoterapia młodzieży

Celem psychoterapii jest udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych uniemożliwiających realizowanie celów rozwojowych, doświadczanie relacji z innymi jako satysfakcjonujących.

Kwalifikacją do leczenia jest nieustępujące  poczucie zdezorganizowania przez pozostające poza kontrolą regresywne myśli, kompulsywne zachowania, poczucie bezwartościowości i beznadziejności.