Psychoterapia dorosłych

Celem psychoterapii jest uzyskanie głębokich i trwałych zmian w strukturach osobowości. Poprzez pogłębienie wiedzy na temat źródła objawów oraz uzyskanie wglądu we własne wnętrze, możliwy jest bardziej satysfakcjonujący rozwój osobisty i zawodowy. Pacjent  doświadcza  ulgi w cierpieniu psychicznym, nawiązuje  pozytywne relacje z otoczeniem.

Pomoc oferowana jest w przypadku:

Depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, chorób psychosomatycznych, lęków, zaburzeń jedzenia, realnych doświadczeń traumatycznych, trudności w relacjach z ludźmi, kryzysów życiowych.