DIAGNOZA PSYCHODYNAMICZNA – MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

 

 

ZAPRASZAMY NA I SYMPOZJUM ORGANIZOWANE PRZEZ TRÓJMIEJSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ, WE WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM NAUK SPOŁECZNYCH  ORAZ INSTYTUTEM PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

20 XI 2015r

 GODZ 14:00 – 18:00

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SALA C 108

udział w Sympozjum jest bezpłatny

PROGRAM WYSTĄPIEŃ:

14:00-14:15 Otwarcie Sympozjum – prof.dr hab. Beata Pastwa - Wojciechowska

14:15-15:00 Czym jest i skąd się wzięła psychoterapia psychodynamiczna. Przedstawienie definicji i podstawowych założeń w leczeniu pacjentów o zróżnicowanej diagnozie”                     mgr Katarzyna Wieczorek, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd

15:00-15:30  Procesy przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowe w placówkach interwencyjnych - z perspektywy praktyka" mgr Sebastian Pienkowski , psychoterapeuta

15:30-15:45 Pytania

15:45 -16:00 Przerwa

16:00-16:45 „ Użyteczność diagnozy strukturalnej w leczeniu pacjentów w placówkach służby zdrowia – możliwości i ograniczenia terapii psychodynamicznej” mgr Joanna Pracka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd

16:45-17:30 Relacja superwizyjna jako odzwierciedlenie procesów równoległych zachodzących w terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości z pogranicza" mgr Marzena Pycka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd

 

17:30 -18:00 Dyskusja panelowa, zakończenie Sympozjum